Giáo DụcVideo hay

Giải bài tập 33 trang 54 sbt toán 8 tập 2

Giải bài tập 33 trang 54 sbt toán 8 tập 2

Bài 33: trang 54 sbt Toán 8 tập 2

Cho tập A= {-10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, …, 8, 9, 10}. Hãy cho biết giá trị nào của x trong tập A sẽ là nghiệm của bất phương trình:

a. \(\left| x \right| < 3\)

Bạn đang xem: Giải bài tập 33 trang 54 sbt toán 8 tập 2

b. \(\left| x \right|> 8\)

c. \(\left| x \right|\le 4\)

d. \(\left| x \right|\ge 7\)

Lời giải chi tiết:

a. Ta có:

\(\left| x \right| < 3 \Leftrightarrow  – 3 < x < 3\)

Nghiệm của bất phương trình trong tập A là: $-2; -1; 0; 1; 2$

b. Ta có:

\(\left| x \right| > 8 \Leftrightarrow x > 8\,\rm{ hoặc }\,x <  – 8\)

Nghiệm của bất phương trình trong tập A là: $-10; -9; 9; 10$

c. Ta có:

\(\left| x \right| \le 4 \Leftrightarrow  – 4 \le x \le 4\)

Nghiệm của bất phương trình trong tập A là: $-4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4$

d. Ta có:

\(\left| x \right| \ge 7 \Leftrightarrow x \ge 7\,\rm{ hoặc }\,x \le  – 7\)

Các giá trị của tập A là nghiệm của bất phương trình là: $-10; -9; -8; -7; 7; 8; 9; 10$

Video hay

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Giải bài tập 33 trang 54 sbt toán 8 tập 2

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Video hay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *