Giáo DụcLớp 4

Giải bài tập 1 trang 76 vbt Toán 4 tập 1 CTST

Giải bài tập 1 trang 76 vbt Toán 4 tập 1 CTST

1. Viết rồi đọc số 

a) Các số tròn triệu từ 1 000 000 đến 9 000 000.

b) Các số tròn chục triệu từ 10 000 000 đến 90 000 000.

Bạn đang xem: Giải bài tập 1 trang 76 vbt Toán 4 tập 1 CTST

c) Các số tròn trăm triệu từ 100 000 000 đến 900 000 000.

 

 

Lời giải chi tiết:

Trả lời:

a) Các số tròn triệu từ 1 000 000 đến 9 000 000:

– 1 000 000: Một triệu

– 2 000 000: Hai triệu

– 3 000 000: Ba triệu

– 4 000 000: Bốn triệu

– 5 000 000: Năm triệu

– 6 000 000: Sáu triệu

– 7 000 000: Bảy triệu

– 8 000 000: Tám triệu

– 9 000 000: Chín triệu

b) Các số tròn chục triệu từ 10 000 000 đến 90 000 000.

– 10 000 000: Mười triệu

– 20 000 000: Hai mươi triệu

– 30 000 000: Ba mươi triệu

– 40 000 000: Bốn mươi triệu

– 50 000 000: Năm mươi triệu

– 60 000 000: Sáu mươi triệu

– 70 000 000: Bảy mươi triệu

– 80 000 000: Tám mươi triệu

– 90 000 000: Chín mươi triệu

c) Các số tròn trăm triệu từ 100 000 000 đến 900 000 000:

– 100 000 000: Một trăm triệu

– 200 000 000: Hai trăm triệu

– 300 000 000: Ba trăm triệu

– 400 000 000: Bốn trăm triệu

– 500 000 000: Năm trăm triệu

– 600 000 000: Sáu trăm triệu

– 700 000 000: Bảy trăm triệu

– 800 000 000: Tám trăm triệu

– 900 000 000: Chín trăm triệu

 

Lớp 4

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Giải bài tập 1 trang 76 vbt Toán 4 tập 1 CTST

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *