Giáo DụcLớp 8

Giải bài 8 trang 11 SBT Toán 8 tập 1 CTST

Giải bài 8 trang 11 SBT Toán 8 tập 1 CTST

Bài 8 trang 11 SBT Toán 8 tập 1 CTST: Tính giá trị của đa thức:

a) $(3x − y)+ (3y − x) − (x + y) $ tại $x = 2,7 $và $y = 1,3;$

b) $x(x + y) − y(x − y) $tại $x = –0,5 và y = 0,3;$

Bạn đang xem: Giải bài 8 trang 11 SBT Toán 8 tập 1 CTST

c) $(1,3x^{2}y + 3,2xy + 1,5y^{2}) – (2,2xy − 1,2x^{2}y + 1,5y^{2})$

tại $x = −2$ và $y = 5$

Lời giải chi tiết:

a) (3x − y)+ (3y − x) − (x + y)

= 3x − y + 3y − x − x ‒y

= (3x ‒ x ‒ x) + (‒y + 3y ‒ y)

= x + y.

Với x = 2,7 và y = 1,3 ta có: 2,7 + 1,3 = 4.

b)$ x(x + y) − y(x − y)$

$=x^{2}+xy – xy + y^{2}$

$= x^{2} + (xy ‒ xy) + y^{2} = x^{2} + y^{2}.$

Với x = –0,5 và y = 0,3 ta có:

$(–0,5)^{2} + 0,3^{2} = 0,25 + 0,09 = 0,34.$

c) $(1,3x^{2}y + 3,2xy + 1,5y^{2}) – (2,2xy − 1,2x^{2}y + 1,5y^{2})$

= $1,3x^{2}y + 3,2xy + 1,5y^{2} – 2,2xy + 1,2x^{2}y ‒ 1,5y^{2}$

= $(1,3x^{2}y + 1,2x^{2}y) + (3,2xy– 2,2xy) + (1,5y^{2}‒ 1,5y^{2})$

= $2,5x^{2}y + xy.$

Với x = −2 và y = 5 ta có:

$2,5.(‒2)2.5 + (‒2).5 = 50 ‒ 10 = 40.$

Lớp 8

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Giải bài 8 trang 11 SBT Toán 8 tập 1 CTST

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *