Giáo DụcLớp 8

Giải bài 7 trang 17 SBT Toán 8 tập 1 CTST

Giải bài 7 trang 17 SBT Toán 8 tập 1 CTST

Bài 7 trang 17 SBT Toán 8 tập 1 CTST: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) $4a^{2} – 4b^{2} – a – b$;

b) $9a^{2} – 4b^{2} + 4b – 1$;

Bạn đang xem: Giải bài 7 trang 17 SBT Toán 8 tập 1 CTST

c) $4x^{3} – y^{3} + 4x^{2}y – xy^{2}$;

d) $a^{3} – b^{3} + 4ab + 4a^{2} + 4b^{2}.$

Lời giải chi tiết:

a)$ 4a^{2} – 4b^{2} – a – b$

= $(4a^{2} – 4b^{2}) – (a + b)$

= $4(a^{2} ‒ b^{2})– (a + b)$

= $4(a ‒ b)(a + b)– (a + b)$

= $(a + b)(4a ‒ 4b ‒ 1)$.

b) $9a^{2} – 4b^{2} + 4b – 1$

= $9a^{2} – (4b^{2} ‒ 4b + 1)$

= $(3a)^{2} ‒ [(2b)^{2} ‒ 2.2b + 1^{2}]$

= $(3a)^{2} ‒ (2b ‒ 1)^{2}$

= $(3a + 2b ‒ 1)(3a ‒ 2b + 1)$

c) $4x^{3} – y^{3} + 4x^{2}y – xy^{2}$

= $(4x^{3}+ 4x^{2}y) – (y^{3}+ xy^{2})$

= $4x^{2}(x + y) ‒ y^{2}(y + x)$

= $(x + y)(4x^{2} ‒ y^{2})$

= $(x + y)[(2x)^{2} ‒ y^{2}]$

= $(x + y)(2x + y)(2x ‒ y)$.

d) $a^{3} – b^{3} + 4ab + 4a^{2} + 4b^{2}$

= $(a^{3} – b^{3})+ (4a^{2} + 4ab + 4b^{2})$

= $(a ‒ b)(a^{2} + ab + b^{2}) + 4.(a^{2} + ab + b^{2})$

= $(a^{2} + ab + b^{2})(a – b + 4)$.

Lớp 8

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Giải bài 7 trang 17 SBT Toán 8 tập 1 CTST

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *