Giáo DụcLớp 9

Giải bài 5: Dạng bài kim loại tác dụng với dung dịch muối

Giải bài 5: Dạng bài kim loại tác dụng với dung dịch muối

Bài 5: Cho 1,68 g Fe vào 200ml hỗn hợp dung dịch gồm Cu(NO3)2 0,15M và AgNO3 0,1M. Sau khi phản ứng kết thúc thu được chất rắn A và dung dịch B.

a)  Tính khối lượng chất rắn A.

b)  Tính nồng độ mol/lit của dung dịch B. Giả sử thể tích dung dịch không thay đổi.

Bạn đang xem: Giải bài 5: Dạng bài kim loại tác dụng với dung dịch muối

Lời giải chi tiết:

Ta có: nFe = $ \frac{1,68}{56}$ = 0,03 (mol)

nAgNO3 = CM.V = 0,1.0,2 = 0,02 (mol)

nCuSO4 = CM.V = 0,1.0,15 = 0,015 (mol)

PTHH:

            Fe    +  2AgNO → Fe(NO3)2 + 2Ag     (1)

Có:    0,03         0,02

p/ư   0,01    0,01     ->0,02

Theo PTHH (1) => Số mol tính theo AgNO3.

=>Sau p/ư Fe còn dư 0,03 – 0,01 = 0,02 (mol)

PTHH: 

          Fe   +   Cu(NO3)2   →  Fe(NO3)  +    Cu     (2)

Có:   0,02         0,015

p/ư   0,015  0,015     ->0,015

a) Sau p/ư (1) và (2) => Chất rắn A gồm : Ag (0,02 mol) ; Cu (0,015 mol); Fe (0,005 mol)

=> mA = mAg + mCu + mFe = 0,02.108 + 0,015.64 + 0,005.56 = 3,4 (g)

b) Dung dịch B gồm:  Fe(NO3)2 có số mol = 0,01 + 0,015 = 0,025 (mol)

CM Fe(NO3)2 = $ \frac{0,025}{0,2}$ = 0,125 (mol)

Lớp 9

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Giải bài 5: Dạng bài kim loại tác dụng với dung dịch muối

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *