Giáo DụcLớp 9

Giải bài 4: Muối cacbonat tác dụng với axit

Giải bài 4: Muối cacbonat tác dụng với axit

Bài 4: Hoà tan 23,85 g Na2CO3 vừa đủ vào V(ml) hỗn hợp dung dịch axit HCl 1M và H2SO4 1M thì thu được một dung dịch A và V lit khí B (đktc). Tính V(ml) hỗn hơp dung dịch axit đã dùng?

a) Tính giá trị của V.

b) Tính nồng độ mol của từng muối thu được trong dung dịch A. Biết thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể.

Bạn đang xem: Giải bài 4: Muối cacbonat tác dụng với axit

Lời giải chi tiết:

Ta có:  nNa2CO3 = $ \frac{23,85}{106} $ = 0,225 (mol)

Giả sử phải dùng V(lit) dung dịch gồm HCl 0,5M và H2SO4 1,5M.

=>nHCl = V.CM = 1V   ; nH2SO4 = V.CM = V

Na2CO3   +   2HCl   →  2NaCl   +   H2O +    CO2

0,5V1V                       ->0,5V   (mol)

Na2CO3 +   H2SO4   →   Na2SO4  +  H2O  +    CO2

1V1 V                      ->1V   (mol)

a) Theo bài ra ta có:

Số mol Na2CO3 = 0,5V + 1V  = 1,5V = 0,225 (mol)   (I)

=> V = 0,15 (l) = 150ml.

b) Trong dung dich A gồm:  NaCl ( 0,15 mol)  ;  Na2SO4 ( 0,15 mol)

=> CM NaCl = $ \frac{n}{V}=  \frac{0,15}{0,15}$ = 1 (M)

CM Na2SO4 = $ \frac{n}{V}=  \frac{0,15}{0,15}$ = 1 (M)

Lớp 9

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Giải bài 4: Muối cacbonat tác dụng với axit

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *