Giáo DụcLớp 9

Giải bài 4: Dạng bài hidrocacbon không no tác dụng với brom

Giải bài 4: Dạng bài hidrocacbon không no tác dụng với brom

Bài 4: Cho 6,72 lít (đktc) hỗn hợp X gồm etilen và propin qua bình đựng dung dịch Br2 dư thấy khối lượng bình tăng 10,8 gam khi phản ứng đã xảy ra hoàn toàn.Tính % Etilen theo thể tích trong hỗn hợp X lúc đầu.

Lời giải chi tiết:

Bạn đang xem: Giải bài 4: Dạng bài hidrocacbon không no tác dụng với brom

Ta có: nhh = $\frac{6,72}{22,4}$ = 0,3 (mol)

Khối lượng bình brom tăng = khối lượng của C2H4 và C3H4  phản ứng = 10,8 (g)

Gọi số mol của C2H4 và C3H4 trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là x, y (mol)

PTHH:   C2H4    +   Br2    →  C24Br2

P.ư      x            -> x             ->  x

           C3H4    +   2Br2    →  C34Br4

P.ư         y           ->2y             -> y

Theo PTHH ta có:       

nhh = x + y = 0,3 (mol)

mhh = mC24 + mC­3H4 = 28x + 40y = 10,8 (g)

Giải hệ phương trình : x + y = 0,3 và 28x + 40y = 10,8 => x = 0,1 (mol)  ; y = 0,2 (mol)

Trong hỗn hợp X, % thể tích = % số mol:

%C2H4 = $\frac{0,1}{0,3}$.100% = 33,33%

Lớp 9

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Giải bài 4: Dạng bài hidrocacbon không no tác dụng với brom

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *