Giáo DụcLớp 9

Giải bài 3: Dạng bài muối nhôm tác dụng với dung dịch kiềm

Giải bài 3: Dạng bài muối nhôm tác dụng với dung dịch kiềm

Bài 3: Cho 500ml dung dịch NaOH 1,3M tác dụng với 100ml dung dịch X chứ AlCl3 1M và FeCl3 1M . Nung kết tủa thu được đến khối lượng không đổi được x gam chất rắn B. Tính giá trị của x.

Lời giải chi tiết:

Bạn đang xem: Giải bài 3: Dạng bài muối nhôm tác dụng với dung dịch kiềm

Ta có: nNaOH = 0,5.1,3 = 0,65 (mol)

nFeCl3 = 0,1.1 = 0,1 (mol)

nAlCl3 = 0,1.1 = 0,1 (mol)

PTHH:

        FeCl3 + 3 NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl

P/ư      0,1         -> 0,3           -> 0,04

          AlCl3 + 3 NaOH → Al(OH)3 + 3NaCl

P/ư:      0,1      ->0,3             ->0,1

=> Sau phản ứng NaOH dư : 0,65 – (0,3 + 0,3) = 0,05 (mol)

NaOH dư:  Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + H2O

Có:             0,1              0,05

P/ư:          0,05    <-      0,05     

=> Chất rắn sau phản ứng là : Fe(OH)3; Al(OH)3

Nhiệt phân chất rắn:

2Fe(OH)3  $ \overset{t^{o}}{\rightarrow}$  Fe2O3 + 3H2O

0,1                              -> 0,05

2Al(OH)3   $ \overset{t^{o}}{\rightarrow}$  Al2O3 + 3H2O

0,05                             -> 0,025

=> Chất rắn B gồm: Fe2O3, Al2O3

=> Khối lượng chất rắn C là:

mB = mFe2O3 + mAl2O3 = 0,05.160 + 0,025.102 = 10,55 (g)

Lớp 9

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Giải bài 3: Dạng bài muối nhôm tác dụng với dung dịch kiềm

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *