Giáo DụcLớp 9

Giải bài 2: Muối cacbonat tác dụng với axit

Giải bài 2: Muối cacbonat tác dụng với axit

Bài 2: Hoà tan 3,68 gam hỗn hợp 2 muối CaCO3 và MgCO3 bằng dung dịch H2SO4 dư thu được 0,896 lít khí CO2 (đktc).

a) Tính thành phần % số mol mỗi muối trong hỗn hợp.

b) Tính tổng khối lượng muối sunfat sinh ra.

Bạn đang xem: Giải bài 2: Muối cacbonat tác dụng với axit

Lời giải chi tiết:

Ta có: nCO2 = $ \frac{0,896}{22,4}= 0,04$ (mol)

Gọi số mol của CaCO3 , MgCO3 trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là: x , y (mol)

PTHH:

            CaCO3 + H2SO4 →  CaSO4 + CO2 + H2O        (1)

Tỉ lệ        1             1               1             1          1

P.ư          x             x                              x

             MgCO3 + H2SO4 →  MgSO4 + CO2 + H2O        (1)

Tỉ lệ          1                            1             1          1

P.ư            y            y                              y

Thep PTHH (1) và (2) ta có:

mhh = mCaCO3 + mMgCO3 = 100x + 84y = 3,68 (g)

nCO2 = nCO2(1) + nCO2(2) = x + y = 0,04 (mol)

Giải hệ phương trình => x = 0,02 , y = 0,02

a) Trong hỗn hợp ban đầu:

mCaCO3 = 0,02.100 = 2 (g)

=>%CaCO3 = $ \frac{m_{CaCO_3}}{m_{hh}} $.100%= $\frac{2}{3,68}$.100% = 54,35%

=>%MgCO3 = 100% – 54,35% = 45,65 %

b) Muối sunfat sinh ra:

mCaSO4 = 0,02. 136 = 2,72 (g)

mMgSO4 = 0,02. 120 = 2,4 (g)

=>mmuối sunfat = 2,72 + 2,4 = 5,12 (g)

Lớp 9

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Giải bài 2: Muối cacbonat tác dụng với axit

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *