Giáo DụcLớp 11

Dựa vào biểu đồ 26.4 trang 135 SGK, hãy nhận xét về sự thay đổi số dân và tỉ lệ tăng tự nhiên của dân số Trung Quốc giai đoạn 1978 – 2020.

Dựa vào biểu đồ 26.4 trang 135 SGK, hãy nhận xét về sự thay đổi số dân và tỉ lệ tăng tự nhiên của dân số Trung Quốc giai đoạn 1978 – 2020.

Bài tập 7. Dựa vào biểu đồ 26.4 trang 135 SGK, hãy nhận xét về sự thay đổi số dân và tỉ lệ tăng tự nhiên của dân số Trung Quốc giai đoạn 1978 – 2020.

Giải SBT Địa lý 11 Kết nối bài 26 Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội Trung Quốc.

Lời giải chi tiết:

Bạn đang xem: Dựa vào biểu đồ 26.4 trang 135 SGK, hãy nhận xét về sự thay đổi số dân và tỉ lệ tăng tự nhiên của dân số Trung Quốc giai đoạn 1978 – 2020.

Dựa vào các số liệu từ biểu đồ 26.4 trong SGK, ta có thể nhận xét như sau về sự thay đổi số dân và tỷ lệ tăng tự nhiên của dân số Trung Quốc giai đoạn từ năm 1978 đến năm 2020:

1. Số dân:

  • Năm 1978: 972,2 triệu người.

  • Năm 1990: 1.176,9 triệu người.

  • Năm 2000: 1.290,6 triệu người.

  • Năm 2010: 1.368,8 triệu người.

  • Năm 2020: 1.439,3 triệu người.

Trong khoảng thời gian này, dân số của Trung Quốc đã tăng từ khoảng 972 triệu người vào năm 1978 lên hơn 1,4 tỷ người vào năm 2020. Điều này cho thấy sự gia tăng đáng kể về quy mô dân số trong giai đoạn này.

2. Tỷ lệ tăng tự nhiên của dân số:

  • Năm 1978: 1,3%.

  • Năm 1990: 1,1%.

  • Năm 2000: 0,7%.

  • Năm 2010: 0,5%.

  • Năm 2020: 0,3%.

Tỷ lệ tăng tự nhiên của dân số Trung Quốc đã giảm liên tục từ 1,3% vào năm 1978 xuống còn 0,3% vào năm 2020. Điều này cho thấy xu hướng giảm dần của tỷ lệ tăng tự nhiên của dân số, cho thấy dấu hiệu của sự ổn định dân số và sự kiểm soát dân số của chính phủ Trung Quốc.

Tóm lại, trong giai đoạn từ năm 1978 đến năm 2020, dân số Trung Quốc đã tăng đáng kể, nhưng tỷ lệ tăng tự nhiên của dân số đã giảm đáng kể. Điều này cho thấy quy mô tăng dân số hàng năm của Trung Quốc có xu hướng tăng chậm lại và đất nước này đang trải qua một quá trình kiểm soát dân số và xu hướng gia tăng của dân số người già.

Lớp 11

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Dựa vào biểu đồ 26.4 trang 135 SGK, hãy nhận xét về sự thay đổi số dân và tỉ lệ tăng tự nhiên của dân số Trung Quốc giai đoạn 1978 – 2020.

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *