Giáo DụcLớp 11

Dựa vào bảng số liệu sau

Dựa vào bảng số liệu sau

Bài tập 5. Dựa vào bảng số liệu sau:

TRỊ GIÁ XUẤT, NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ VÀ DỊCH VỤ CỦA CỘNG HOÀ NAM PHI GIAI ĐOẠN 2000 – 2020

(Đơn vị: tỉ USD)

Bạn đang xem: Dựa vào bảng số liệu sau

Trị giá

Năm

2000

2010

2015

2020

Xuất khẩu

37,0

107,6

96,1

93,2

Nhập khẩu

33,1

102,8

100,6

78,3

(Nguồn: Ngân hàng Thế giới, 2022) 

  • Vẽ biểu đồ thể hiện trị giá xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ của Cộng hoà Nam Phi giai đoạn 2000 – 2020.

  • Nhận xét về trị giá xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ của Cộng hoà Nam Phi giai đoạn trên.

Lời giải chi tiết:

Giải SBT Địa lý 11 Kết nối bài 31 Kinh tế Cộng hòa Nam Phi

Dựa vào bảng số liệu về trị giá xuất khẩu và nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ của Cộng hòa Nam Phi giai đoạn từ 2000 đến 2020, có một số nhận xét quan trọng như sau:

  • Tăng trưởng xuất khẩu: 

Trị giá xuất khẩu của Cộng hòa Nam Phi đã tăng đáng kể trong giai đoạn này, từ 37 tỷ USD vào năm 2000 lên đến 93,2 tỷ USD vào năm 2020. Điều này cho thấy sự phát triển của nền kinh tế xuất khẩu của đất nước này.

  • Tăng trưởng nhập khẩu: 

Trị giá nhập khẩu cũng tăng, nhưng có sự tăng trưởng chậm hơn so với xuất khẩu. Từ 33,1 tỷ USD vào năm 2000, nó tăng lên 78,3 tỷ USD vào năm 2020. Sự tăng trưởng nhập khẩu chậm hơn có thể phản ánh việc quốc gia này tập trung vào sản xuất nội địa một phần để giảm độ phụ thuộc vào nhập khẩu.

  • Sự cân đối thương mại: 

Trong giai đoạn này, Cộng hòa Nam Phi đã duy trì một tình trạng cân đối thương mại tương đối tốt. Điều này nghĩa là giá trị xuất khẩu và nhập khẩu có xu hướng cân bằng hoặc gần cân bằng, với sự thâm nhập và xuất khẩu đều đóng góp tích cực cho nền kinh tế.

  • Biến động thương mại: 

Trong giai đoạn này, có một số biến động trong trị giá xuất khẩu và nhập khẩu, ví dụ như sụt giảm xuất khẩu vào năm 2015 so với năm 2010. Điều này có thể phản ánh tình hình kinh tế thế giới và sự biến động trong nhu cầu thị trường quốc tế.

Tóm lại, trong giai đoạn từ 2000 đến 2020, Cộng hòa Nam Phi đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể trong trị giá xuất khẩu và nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ. Sự cân đối thương mại và sự tăng trưởng ổn định trong cả hai lĩnh vực này đã đóng góp vào phát triển kinh tế của quốc gia.

Lớp 11

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Dựa vào bảng số liệu sau

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *