Giáo DụcLớp 4

Đồng bằng Nam Bộ do những sông nào bồi đắp nên? Chỉ tên các vùng ngập nước trên lược đồ hình 1? Kể tên các nhóm đất chính ở đồng bằng Nam Bộ?

Đồng bằng Nam Bộ do những sông nào bồi đắp nên? Chỉ tên các vùng ngập nước trên lược đồ hình 1? Kể tên các nhóm đất chính ở đồng bằng Nam Bộ?

2. Quan sát hình, đọc thông tin và thảo luận

  • Đồng bằng Nam Bộ do những sông nào bồi đắp nên?
  • Chỉ tên các vùng ngập nước trên lược đồ hình 1?
  • Kể tên các nhóm đất chính ở đồng bằng Nam Bộ. Cho biết nhóm đất nào cần phải cải tạo?

Lời giải chi tiết:

Bạn đang xem: Đồng bằng Nam Bộ do những sông nào bồi đắp nên? Chỉ tên các vùng ngập nước trên lược đồ hình 1? Kể tên các nhóm đất chính ở đồng bằng Nam Bộ?

  • Đồng bằng Nam Bộ do hệ thống sống Tiền và sông Hậu bồi đắp nên.
  • Vùng ngập nước trên lược đồ hình 1: Đồng Tháp Mười, Kiên Giang và Cà Mau

  • Những nhóm đất chính ở đồng bằng Nam Bộ là đất phù sa, đất phèn, đất mặn.
  • Nhóm đất cần phải cải tạo là đất phèn và đất mặn.

Lớp 4

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Đồng bằng Nam Bộ do những sông nào bồi đắp nên? Chỉ tên các vùng ngập nước trên lược đồ hình 1? Kể tên các nhóm đất chính ở đồng bằng Nam Bộ?

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *