Giáo DụcLớp 6

Đọc thông tin và hoàn thành bảng thống kê dưới đây:

Đọc thông tin và hoàn thành bảng thống kê dưới đây:

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm hiểu về cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của Khúc Thừa Dụ, Khúc Hạo (905 – 907)

Đọc thông tin và hoàn thành bảng thống kê dưới đây:

Nhân vật Việc làm/ chính sách Ý nghĩa
Khúc Thừa Dụ    
Khúc Hạo    

Lời giải chi tiết:

Bạn đang xem: Đọc thông tin và hoàn thành bảng thống kê dưới đây:

Nhân vật Việc làm/ Chính sách Ý nghĩa
Khúc Thừa Dụ Giữa năm 905, Khúc Thừa Dụ nổi dậy đánh chiếm thành Tống Bình rồi tự xưng là Tiết độ sứ -> xây dựng chính quyền tự chủ Bãi bỏ quan lại chế độ cũ kết thúc về cơ bản ách thống trị hơn một nghìn năm của phong kiến phương Bắc.
Khúc Hạo Tiến hành chia lại các đơn vị hành chính, tổ chức lại chính quyền, sửa đổi lại chế độ tô thuế Cải thiện đời sống nhân dân và chăm lo xây dựng nền độc lập dân tộc.

Lớp 6

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Đọc thông tin và hoàn thành bảng thống kê dưới đây:

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *