Giáo DụcLớp 11

Đọc kĩ đoạn thông tin sau và trả lời câu hỏi.

Đọc kĩ đoạn thông tin sau và trả lời câu hỏi.

Bài tập 7. Đọc kĩ đoạn thông tin sau và trả lời câu hỏi.

EU có giá trị đầu tư ra nước ngoài cao thứ hai trên thế giới (sau Hoa Kỳ. năm 2021). Đầu tư của EU tập trung nhiều vào các lĩnh vực dịch vụ, khai thác dầu khí và chế tạo. Vì thế EU ảnh hưởng to lớn đến cơ sở hạ tầng, chuyển đổi năng lượng và chuỗi giá trị toàn cầu. Nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của EU cao nhất thế giới (19,0 tỷ USD, năm 2021), tập trung vào vấn đề biến đổi khí hậu, giới và nghèo đói. Do đó, đầu tư của EU hỗ trợ quan trọng đối với sự phát triển bền vững ở các khu vực nghèo hơn trên thế giới. EU cũng cải thiện môi trường đầu tư bình đẳng, minh bạch và thuận lợi hơn. Các tổ chức của EU khuyến khích đầu tư phát triển bền vững, tôn trọng quyền con người và các tiêu chuẩn cao về lao động, môi trường đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích của nước sở tại. 

  • Đoạn thông tin trên đề cập đến nội dung gì? 

    Bạn đang xem: Đọc kĩ đoạn thông tin sau và trả lời câu hỏi.

  • Vì sao việc đầu tư ra nước ngoài của EU có thể ảnh hưởng to lớn đến cơ sở hạ tầng, chuyển đổi năng lượng và chuỗi giá trị toàn cầu? 

  • Đối với các khu vực nghèo hơn trên thế giới, đầu tư của EU có vai trò gì?

  • Những thế mạnh trong đầu tư của EU là gì?

Lời giải chi tiết:

  • Nội dung chính:

Đoạn thông tin đề cập đến giá trị đầu tư ra nước ngoài của EU và vai trò quan trọng của EU trong việc hỗ trợ phát triển bền vững và cải thiện môi trường đầu tư.

  • Ảnh hưởng của đầu tư của EU:

Đầu tư của EU tập trung vào các lĩnh vực dịch vụ, khai thác dầu khí và chế tạo. Điều này ảnh hưởng lớn đến cơ sở hạ tầng, chuyển đổi năng lượng và chuỗi giá trị toàn cầu.

  • Vai trò đối với các khu vực nghèo hơn:

Đầu tư của EU, đặc biệt trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, giới và nghèo đói, có vai trò quan trọng đối với sự phát triển bền vững ở các khu vực nghèo hơn trên thế giới.

  • Thế mạnh trong đầu tư của EU:

EU có giá trị đầu tư ra nước ngoài cao, đứng thứ hai trên thế giới sau Hoa Kỳ vào năm 2021. Đầu tư này đồng thời tập trung vào các lĩnh vực quan trọng như dịch vụ, khai thác dầu khí và chế tạo. EU cũng chú trọng đến việc cải thiện môi trường đầu tư, khuyến khích đầu tư phát triển bền vững, tôn trọng quyền con người, và tuân thủ các tiêu chuẩn cao về lao động và môi trường, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích của các nước sở tại.

Lớp 11

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Đọc kĩ đoạn thông tin sau và trả lời câu hỏi.

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *