Giáo DụcLớp 5

Đọc kĩ các câu từ (1.1) đến (1.6) trong khung chữ dưới đây và gạch chân các câu trả lời đúng.

Đọc kĩ các câu từ (1.1) đến (1.6) trong khung chữ dưới đây và gạch chân các câu trả lời đúng.

2. Làm việc với phiếu học tập

PHIẾU HỌC TẬP

1. Đọc kĩ các câu từ (1.1) đến (1.6) trong khung chữ dưới đây và gạch chân các câu trả lời đúng.

Bạn đang xem: Đọc kĩ các câu từ (1.1) đến (1.6) trong khung chữ dưới đây và gạch chân các câu trả lời đúng.

1.1. Châu Âu có phần lớn diện tích là đồng bằng.

1.2. Hệ thống núi cao ở châu Âu tập trung ở phía đông.

1.3. Phần lớn châu Âu thuộc đới khí hậu hàn đới.

1.4. Châu Âu có hai loại rừng chủ yếu: rừng cây lá kim, rừng cây lá rộng.

1.5. Châu Âu, cây cối xanh tốt quanh năm.

1.6. Dân cư châu Âu chủ yếu là người da màu và sống ở các thành phố.

2. Điền vào các chỗ chấm (…) để hoàn thành các câu trong khung chữ sau:

Châu Âu có khí hậu ôn hòa, bôn mùa thể hiện rõ rệt. Mỗi mùa có một sắc màu riêng. Mùa (1)…, cây cối đâm chồi, nảy lộc, hoa đua nở. Mùa (2) … cây cối (3) … tốt. Mùa (4) …, cây cối bắt đầu ngả sang màu (5) … và rụng lá. Mùa (6) … lạnh giá, tuyết phủ (7) … khắp nơi.

Lời giải chi tiết:

1. Các câu trả lời đúng là:

1.1. Châu Âu có phần lớn diện tích là đồng bằng.

1.4. Châu Âu có hai loại rừng chủ yếu: rừng cây lá kim, rừng cây lá rộng.

2. Điền từ vào chỗ (…..)

Châu Âu có khí hậu ôn hòa, bôn mùa thể hiện rõ rệt. Mỗi mùa có một sắc màu riêng. Mùa (1)xuân, cây cối đâm chồi, nảy lộc, hoa đua nở. Mùa (2) hạ cây cối (3) xanh tốt. Mùa (4) thu, cây cối bắt đầu ngả sang màu (5) vàng và rụng lá. Mùa (6) đông lạnh giá, tuyết phủ (7) trắng khắp nơi.

Lớp 5

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Đọc kĩ các câu từ (1.1) đến (1.6) trong khung chữ dưới đây và gạch chân các câu trả lời đúng.

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *