Giáo DụcLớp 8

Đọc đoạn tư liệu dưới đây và dựa vào kiến thức đã học:

Đọc đoạn tư liệu dưới đây và dựa vào kiến thức đã học:

Bài tập 2. Đọc đoạn tư liệu dưới đây và dựa vào kiến thức đã học:

Tư liệu.

Công xã tách nhà thờ khỏi Nhà nước, quyết định không dạy giáo lý trong nhà trường. Công xã giao cho công nhân tất cả những xí nghiệp của bọn chủ trốn khỏi Pa-ri. Công nhân cộng tác chặt chẽ với chính quyền, đặt kế hoạch sản xuất và lập nội quy trong xưởng. Công nhân kiểm soát chế độ tiền lương và cấm cúp phạt. 

Bạn đang xem: Đọc đoạn tư liệu dưới đây và dựa vào kiến thức đã học:

(Theo Phạm Gia Hài (Chủ biên), Lịch sử thế giới cận đại (1871 – 1918), NXB Giáo dục, 1992, tr. 13 – 15)

Em hãy:

2.1. Chỉ ra những việc làm mang lại quyền lợi cho nhân dân của Hội đồng công xã. 

2.2. Em có nhận xét gì về Công xã Pa-ri?

Lời giải chi tiết:

Trả lời 2.1:

Những việc làm mang lại quyền lợi cho nhân dân của Hội đồng công xã trong tư liệu được nêu ra như sau:

  • Tách nhà thờ khỏi Nhà nước: 

Điều này cho thấy sự tách biệt giữa tôn giáo và chính trị, mang lại quyền tự do tôn giáo cho nhân dân và ngăn chặn sự can thiệp của Nhà nước vào tôn giáo.

  • Không dạy giáo lý trong nhà trường: 

Quyết định này thể hiện sự tách biệt giữa giáo dục và tôn giáo, đồng thời thúc đẩy sự lai lịch giữa học tập và tôn giáo, mang lại quyền tự do tư duy và phê phán cho nhân dân.

  • Giao cho công nhân các xí nghiệp của bọn chủ trốn khỏi Pa-ri: 

Việc chuyển quyền sở hữu xí nghiệp từ bọn chủ trốn cho công nhân tạo điều kiện cho họ tham gia quản lý sản xuất, thúc đẩy quyền lợi và quyền kiểm soát của công nhân.

  • Công nhân đặt kế hoạch sản xuất và lập nội quy trong xưởng: 

Quyền tham gia quản lý sản xuất và quy trình công việc giúp công nhân đảm bảo hoạt động xưởng hiệu quả và thỏa mãn nhu cầu của họ.

  • Công nhân kiểm soát chế độ tiền lương và cấm cúp phạt: 

Việc kiểm soát mức lương và cấm cúp phạt giúp công nhân đảm bảo điều kiện làm việc công bằng và không bị lạm dụng.

Trả lời 2.2:

 

Công xã Pa-ri là hình ảnh của một nhà nước kiểu mới, nơi quyền lực thuộc về Hội đồng công xã được bầu ra bởi nhân dân. Hội đồng công xã thực hiện các biện pháp như tách nhà thờ khỏi Nhà nước, không dạy giáo lí trong nhà trường, giao quyền sở hữu xí nghiệp cho công nhân, và cho phép công nhân tham gia quản lý sản xuất. Tất cả những biện pháp này đều mang đến quyền lợi và quyền kiểm soát mới cho người lao động, nhằm đảm bảo quyền tự do tôn giáo, quyền tự do tư duy, và quyền tham gia quản lý sản xuất. Điều này phản ánh một mô hình nhà nước đối lập với các kiểu nhà nước bóc lột từ trước đó, với mục tiêu bảo vệ và thúc đẩy quyền lợi của người lao động.

 

Lớp 8

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Đọc đoạn tư liệu dưới đây và dựa vào kiến thức đã học:

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *