Giáo DụcLớp 5

Đọc biên bản và trả lời câu hỏi: Chi đội lớp 5A ghi biên bản để làm gì?

Đọc biên bản và trả lời câu hỏi: Chi đội lớp 5A ghi biên bản để làm gì?

7. Tìm hiểu biên bản cuộc họp

(1). Chi đội lớp 5A ghi biên bản để làm gì?

Chọn ý đúng để trả lời:

Bạn đang xem: Đọc biên bản và trả lời câu hỏi: Chi đội lớp 5A ghi biên bản để làm gì?

a. ghi nhớ sự việc đã xảy ra

b. nhớ những điều đã thống nhất để thực hiện

c. Xem xét lại khi cần thiết

d. Cả ba điều trên

(2). Cách mở đầu và kết thúc biên bản có gì giống và khác cách mở đầu và kết thúc đơn?

(3). Nêu tóm tắt những điểm cần ghi vào biên bản.

Lời giải chi tiết:

1. Chi đội lớp 5A ghi biên bản để:

Đáp án đúng là: d. Cả ba điều trên

2. Cách mở đầu và kết thúc biên bản giống và khác nhau cách mở đầu và kết thúc đơn là:

 • Giống nhau:
  • Mở đầu có Quốc hiệu, tiêu ngữ, tên văn bản.
  • Kết thúc có có tên, chữ kí của người có trách nhiệm.
 • Khác nhau:
  • Mở đầu biên bản không có tên nơi nhận, thời gian, địa điểm, lập biên bản ghi ở phần nội dung.
  • Kết thúc Biên bản cuộc họp có hai chữ kí (của chủ tịch đoàn, thư kí), không có lời cảm ơn như đơn.

3. Những điểm cần ghi vào biên bản:

 • Thời gian, địa điểm họp.
 • Thành phần tham dự, chủ toạ, thư kí.
 • Nội dung cuộc họp (diễn biến, tóm tắt các ý kiến, kết luận).
 • Chữ kí của chủ tịch và thư kí.

Lớp 5

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Đọc biên bản và trả lời câu hỏi: Chi đội lớp 5A ghi biên bản để làm gì?

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *