Giáo DụcLớp 6

Điền vào chỗ trống để hoàn thiện kiến thức về tính từ

Điền vào chỗ trống để hoàn thiện kiến thức về tính từ

d. Điền vào chỗ trống để hoàn thiện kiến thức về tính từ:

  • Tình từ là những từ chỉ………………….
  • Tình từ có thể kết hợp với các từ…………….. để tạo thành cụm tính từ. Khả năng kết hợp với các từ……………………… của tình từ hạn chế.
  • Tính từ có thể làm………………..trong câu. Tuy vậy, khả năng làm vị ngữ của tính từ hạn chế hơn động từ.
  • Có hai loại tính từ đáng chú ý là:
  • Tính từ chỉ đặc điểm…………..(có thể kết hợp với từ chỉ mức độ)
  • Tính từ chỉ đặc điểm…………..(không thể kết hợp với từ chỉ mức độ).

Lời giải chi tiết:

Bạn đang xem: Điền vào chỗ trống để hoàn thiện kiến thức về tính từ

Tình từ là những từ chỉ đặc điểm, tính chất của sự vật, hành động, trạng thái.

Tình từ có thể kết hợp với các từ đã, sẽ, đang, cũng, vẫn,… để tạo thành cụm tính từ. Khả năng kết hợp với các từ hãy, đừng chớ,….của tình từ hạn chế.

Tính từ có thể làm vị ngữ, chủ ngữ trong câu. Tuy vậy, khả năng làm vị ngữ của tính từ hạn chế hơn động từ.

Có hai loại tính từ đáng chú ý là:

  • Tính từ chỉ đặc điểm tương đối (có thể kết hợp với từ chỉ mức độ)
  • Tính từ chỉ đặc điểm tuyệt đối (không thể kết hợp với từ chỉ mức độ).

Lớp 6

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Điền vào chỗ trống để hoàn thiện kiến thức về tính từ

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *