Giáo DụcLớp 4

Điền cụm từ thích hợp vào chỗ chấm để chú thích cho cửa sổ làm việc của phần mềm Scratch ở Hình 1

Điền cụm từ thích hợp vào chỗ chấm để chú thích cho cửa sổ làm việc của phần mềm Scratch ở Hình 1

Bài tập 1: Điền cụm từ thích hợp vào chỗ chấm để chú thích cho cửa sổ làm việc của phần mềm Scratch ở Hình 1

Gợi ý: Khu vực tạo nhân vật và sân khấu, nút lệnh cờ xanh(go); Khu vực nút lệnh; Nút lệnh chọn ngôn ngữ; Bảng chọn ngôn ngữ; Bảng chọn; Nhân vật; Nút lệnh dừng chương trình(stop); sân khấu; khu vực chương trình

Điền cụm từ thích hợp vào chỗ chấm để chú thích cho cửa sổ làm việc của phần mềm Scratch ở Hình 1

Bạn đang xem: Điền cụm từ thích hợp vào chỗ chấm để chú thích cho cửa sổ làm việc của phần mềm Scratch ở Hình 1

Lời giải chi tiết:

1_nút lệnh chọn ngôn ngữ

2_Nút lệnh cờ xanh(go)

3_Bảng chọn

4_Nút lệnh dừng chương trình(stop)

5_Sân khấu

6_Nhân vật

7_Khu vực lệnh

8_Khu vực chương trình

9_Khu vực tạo nhân vật và sân khấu

Lớp 4

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Điền cụm từ thích hợp vào chỗ chấm để chú thích cho cửa sổ làm việc của phần mềm Scratch ở Hình 1

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *