Giáo DụcVideo hay

Đáp án bộ 70 câu hỏi trắc nghiệm về đường lối CM của Đảng

Đáp án bộ 70 câu hỏi trắc nghiệm về đường lối CM của Đảng

Lời giải chi tiết:

Đáp án tham khảo

Bạn đang xem: Đáp án bộ 70 câu hỏi trắc nghiệm về đường lối CM của Đảng

Câu 1 – C

Câu 36 – A

Câu 2 – C

Câu 37 – D

Câu 3 – C

Câu 38 – C

Câu 4 – A

Câu 39 – A

Câu 5 – D

Câu 40 – B

Câu 6 – B

Câu 41 – C

Câu 7 – D

Câu 42 – A

Câu 8 – D

Câu 43 – B

Câu 9 – D

Câu 44 – C

Câu 10 – C

Câu 45 – B

Câu 11 – B

Câu 46 – D

Câu 12 – B

Câu 47 – B

Câu 13 – C

Câu 48 – D

Câu 14 – B

Câu 49 – C

Câu 15 – A

Câu 50 – C

Câu 16 – C

Câu 51 – A

Câu 17 – D

Câu 52 – B

Câu 18 – A

Câu 53 – D

Câu 19 – C

Câu 54 – B

Câu 20 – A

Câu 55 – D

Câu 21 – B

Câu 56 – B

Câu 22 – A

Câu 57 – B

Câu 23 – D

Câu 58 – D

Câu 24 – B

Câu 59 – A

Câu 25 – B

Câu 60 – D

Câu 26 – C

Câu 61 – B

Câu 27 – C

Câu 62 – D

Câu 28 – B

Câu 63 – C

Câu 29 – B

Câu 64 – A

Câu 30 – C

Câu 65 – C

Câu 31 – C

Câu 66 – A

Câu 32 – B

Câu 67 – B

Câu 33 – D

Câu 68 – B

Câu 34 – D

Câu 69 – B

Câu 35 – B

Câu 70 – B

Video hay

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Đáp án bộ 70 câu hỏi trắc nghiệm về đường lối CM của Đảng

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Video hay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *