Giáo DụcXem thêm

Đáp án bài tập 2 thì tương lai hoàn thành Future Perfect

Đáp án bài tập 2 thì tương lai hoàn thành Future Perfect

Lời giải chi tiết:

Đề bài

Bạn đang xem: Đáp án bài tập 2 thì tương lai hoàn thành Future Perfect

Bài tập 2: Chọn đáp án phù hợp

a. I hope it ________ (stop) working by 5 o’clock this afternoon.

  1. will have stopped
  2. will have been stopping

b. By next month I ______ (leave) for India.

  1. will have left
  2. will have been leaving

c. The film _______ (end) by the time we get there.

  1. will have ended
  2. will have been ending

d. They _______ (build) a house by June next year.

  1. will have built
  2. will have been building

e. I’m sure they _______ (complete) the new road by September.

  1. will have complete
  2. will have been completing

Đáp án

Bài tập 2:

a. will have stopped

b. will have left

c. will have ended

d. will have built

e. will have been completing

Xem thêm

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Đáp án bài tập 2 thì tương lai hoàn thành Future Perfect

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Xem thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *