Giáo DụcXem thêm

Đáp án bài tập 2 thì quá khứ hoàn thành Past Perfect

Đáp án bài tập 2 thì quá khứ hoàn thành Past Perfect

Lời giải chi tiết:

Đề bài

Bạn đang xem: Đáp án bài tập 2 thì quá khứ hoàn thành Past Perfect

Bài tập 2: Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi, sử dụng từ gợi ý cho sẵn.

1. David had gone home before we arrived.

-> After …………………………………………………………………………………….

2. We had lunch then we took a look around the shops.

-> Before ……………………………………………………………………………………

3. The light had gone out before we got out of the office.

-> When…………………………………………………………………………………….

4. After she had explained everything clearly, we started our work.

-> By the time …………………………………………………………………………….

5. My father had watered all the plants in the garden by the time my mother came home.

-> Before ………………………………………………………………………………….

Đáp án

Bài tập 2:

1. David had gone home before we arrived. (David đã về nhà trước khi chúng tôi tới.)

-> After David had gone home, we arrived. (Sau khi David về nhà, chúng tôi tới.)

2. We had lunch then we took a look around the shops. (Chúng tôi ăn trưa rồi sau đó chúng tôi đi xem xung quanh các cửa hàng.)

-> Before we took a look around the shops, we had had lunch. (Trước khi chúng tôi đi xem xung quanh các của hàng, chúng tôi đã ăn trưa rồi.)

3. The light had gone out before we got out of the office. (Đèn đã tắt trước khi chúng tôi rời khỏi văn phòng.)

-> When we got out of the office, the flight had gone out.(Lúc chúng tôi rời khỏi văn phòng thì đèn đã bị tắt trước đó rồi.)

4. After she had explained everything clearly, we started our work. (Sau khi cô ấy giải thích mọi thứ rõ ràng, chúng tôi bắt đầu công việc.)

-> By the time we started our work, she had explain everything clearly. (Vào thời điểm chúng tôi bắt đầu công việc, cô ấy đã giải thích mọi thứ rõ ràng rồi.)

5. My father had watered all the plants in the garden by the time my mother came home. (Bố tôi đã tưới xong tất cả các cây trong vườn vào thời điểm mẹ tôi về nhà.)

-> Before my mother came home, my father had watered all the plants in the garden. (Trước khi mẹ tôi về nhà, bố tôi đã tưới tất cả các cây trong vườn rồi.)

Xem thêm

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Đáp án bài tập 2 thì quá khứ hoàn thành Past Perfect

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Xem thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *