Giáo DụcXem thêm

Đáp án bài tập 2 câu điều kiện loại 2 The conditional sentence type II

Đáp án bài tập 2 câu điều kiện loại 2 The conditional sentence type II

Lời giải chi tiết:

Đề bài

Bạn đang xem: Đáp án bài tập 2 câu điều kiện loại 2 The conditional sentence type II

Bài tập 2: Chia động từ phù hợp

  1. If it (rain) ______________, the children (not go) ____________ for a walk.
  2. If she (not read) ____________ the novel, she (not pass) ____________ the literature test.
  3. If you spoke louder, your classmates (understand) _________________ you.
  4. If they (hang) _________________ that picture lower, people would be able to see it.
  5. She (be) _________________able to walk faster if she didn’t have such high-heel shoes.

Đáp án

  1. rains – won’t go
  2. doesn’t read – won’t pass
  3. would understand
  4. hanged
  5. would be

Xem thêm

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Đáp án bài tập 2 câu điều kiện loại 2 The conditional sentence type II

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Xem thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *