Giáo DụcLớp 9

Choose one facility which was not available twenty years ago and write a short description of how students in the past studied without that facility.

Choose one facility which was not available twenty years ago and write a short description of how students in the past studied without that facility.

Choose one facility which was not available twenty years ago and write a short description of how students in the past studied without that facility. (Chọn một cơ sở vật chất không được sử dụng cách đây 20 năm rồi viết 1 đoạn văn về chủ đề học sinh ngày xưa làm thế nào để học mà không có cơ sở vật chất đó.)

Lời giải chi tiết:

Bạn đang xem: Choose one facility which was not available twenty years ago and write a short description of how students in the past studied without that facility.

Writing 

3.  Make a list of the facilities you are using your studies nowadays. Then tick one(s) you think was/were not avail about twenty years ago. (Lập 1 danh sách cơ sở vật chất bạn đang sử dụng cho việc học tập. Tích vào những thứ bạn nghĩ là đã không được sử dụng cách đây 20 năm.)

 1. Board (bảng)
 2. Projector (máy chiếu)
 3. Chalk (phấn)
 4. Computer (máy tính)
 5. Desks (bàn)
 6. Chair (ghế)
 7. Television (Ti vi)
 8. Cassette player (máy chạy băng cát xét)

4. Choose one facility which was not available twenty years ago and write a short description of how students in the past studied without that facility. (Chọn một cơ sở vật chất không được sử dụng cách đây 20 năm rồi viết 1 đoạn văn về chủ đề học sinh ngày xưa làm thế nào để học mà không có cơ sở vật chất đó.)

In your writing, you should include: 

 • what facility it is
 • what it is used for
 • how students did the job in the past when they didn’t have it
 • how you feel about the change

Dịch:

Trong bài viết nên có: 

 • Đó là cái gì? 
 • Nó được sử dụng vào việc gì? 
 • Học sinh phải làm gì nếu không có nó? 
 • Bạn cảm thấy thế nào về sự thay đổi đó? 

Giải:

Projector had not been used in the classroom for study before 20 years ago. This facility makes the lessons more interesting, especially in natural science subjects including Physics, geography , chemistry,…, the scientific events are illustrated through videos, pictures, and sounds. Students are usually amazed at how things happen on the screen, and they understand clearly about the lessons. This huge screen helps children to focus more on the lessons and not feel boring as the traditional teaching method. Before this device is used, teachers meet difficult explaining and conveying the natural events to students. They must utilize pictures or draw on the board by chalks, which took time but not effective. In my opinion, using projector is a great change, saves time in teaching and keep children engaged. It also provides more information in an effective and detailed way. Besides, this change will be continued thanks to the development of technology and Internet.

Dịch:

Máy chiếu không được sử dụng trong lớp học để học tập trước 20 năm trước. Thiết bị này làm cho các bài học thú vị hơn, đặc biệt là trong các môn khoa học tự nhiên bao gồm Vật lý, Địa lý, Hóa học, …, các hiện tượng khoa học được minh họa qua video, hình ảnh và âm thanh. Học sinh thường kinh ngạc trước những điều xảy ra trên màn hình, và chúng hiểu rõ về các bài học. Màn hình rộng này giúp trẻ tập trung nhiều hơn vào bài học và không cảm thấy nhàm chán như phương pháp giảng dạy truyền thống. Trước khi thiết bị này được sử dụng, giáo viên gặp khó khăn trong việc giải thích và truyền đạt các sự kiện tự nhiên cho học sinh. Họ phải sử dụng hình ảnh hoặc vẽ lên bảng bằng phấn, tốn thời gian nhưng không hiệu quả. Theo tôi, sử dụng máy chiếu là một sự thay đổi lớn, tiết kiệm được thời gian trong giảng dạy và giữ trẻ em tham gia. Nó cũng cung cấp thêm thông tin một cách có hiệu quả và chi tiết. Bên cạnh đó, sự thay đổi này sẽ được tiếp tục nhờ sự phát triển của công nghệ và Internet.

Lớp 9

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Choose one facility which was not available twenty years ago and write a short description of how students in the past studied without that facility.

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *