Giáo DụcLớp 11

Cho bằng số liệu sau

Cho bằng số liệu sau

Bài tập 6. Cho bằng số liệu sau:

CƠ CẤU GDP CỦA CỘNG HOÀ NAM PHI GIAI ĐOẠN 2000 – 2020

(Đơn vị: %)

Bạn đang xem: Cho bằng số liệu sau

Ngành

Năm

2000

2010

2019

2020

Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản

2,6

2,1

2,0

2,5

Công nghiệp và xây dựng

28,2

25,3

23,6

23,4

Dịch vụ

61,2

64,3

64,4

64,6

Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm

8,0

8,3

10,0

9,5

(Nguồn: Ngân hàng Thế giới, 2022) 

  • Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu GDP của Cộng hoà Nam Phi giai đoạn 2000-2020.

  • Nhận xét sự thay đổi cơ cấu GDP của Cộng hoà Nam Phi giai đoạn 2000-2020.

Lời giải chi tiết:

Giải SBT Địa lý 11 Kết nối bài 31 Kinh tế Cộng hòa Nam Phi

Dựa vào bảng số liệu về cơ cấu GDP của Cộng hòa Nam Phi trong giai đoạn 2000-2020, có một số nhận xét quan trọng như sau:

  • Sự giảm đối với nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản: 

Trong suốt giai đoạn này, tỷ trọng của ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản trong GDP đã giảm từ 2,6% vào năm 2000 xuống còn 2,5% vào năm 2020. Điều này cho thấy sự giảm đối với mức độ phụ thuộc vào ngành này trong cơ cấu kinh tế của đất nước.

  • Giảm tỷ trọng của công nghiệp và xây dựng: 

Ngành công nghiệp và xây dựng đã giảm tỷ trọng từ 28,2% vào năm 2000 xuống còn 23,4% vào năm 2020. Điều này có thể phản ánh sự chuyển dịch của nền kinh tế từ ngành công nghiệp sang dịch vụ.

  • Tăng tỷ trọng của dịch vụ: 

Dịch vụ đã tăng tỷ trọng trong GDP của Cộng hòa Nam Phi từ 61,2% vào năm 2000 lên đến 64,6% vào năm 2020. Sự tăng trưởng này cho thấy sự phát triển của ngành dịch vụ trong nền kinh tế và sự gia tăng trong các hoạt động liên quan đến dịch vụ.

  • Tăng tỷ trọng thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm: 

Tỷ trọng thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm đã tăng từ 8,0% vào năm 2000 lên 9,5% vào năm 2020. Điều này có thể phản ánh sự gia tăng thu ngân sách và tăng cường vai trò của nguồn thu này trong cơ cấu GDP.

Tóm lại, sự thay đổi trong cơ cấu GDP của Cộng hòa Nam Phi trong giai đoạn 2000-2020 cho thấy sự tăng trưởng của ngành dịch vụ và giảm đối với ngành nông nghiệp và công nghiệp. Điều này có thể phản ánh quá trình chuyển đổi của nền kinh tế từ một nền kinh tế dựa vào nguyên liệu và sản xuất sang một nền kinh tế dựa vào dịch vụ và công nghệ.

Lớp 11

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Cho bằng số liệu sau

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *