Giáo DụcLớp 9

Cho bảng số liệu sau: Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế nước ta năm 2000 và 2014. Nêu nhận xét?

Cho bảng số liệu sau: Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế nước ta năm 2000 và 2014. Nêu nhận xét?

2. Cho bảng số liệu sau:

Thành phần kinh tế/ Năm 2002 2014
Nhà nước 38,4 31,9
Ngoài nhà nước 47,9 48,2
Có vốn đầu tư nước ngoài 13,7 19,9
Tổng GDP 100,0 100,0
  • Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế nước ta năm 2000 và 2014.
  • Nhận xét về cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế nước ta hai năm trên.

Lời giải chi tiết:

Bạn đang xem: Cho bảng số liệu sau: Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế nước ta năm 2000 và 2014. Nêu nhận xét?

Vẽ biểu đồ:

Nhận xét: Thành phần kinh tế nước ta đang có sự chuyển dịch theo hướng:

  • Tỉ trọng thành phần kinh tế nhà nước giảm 6,5%
  • Tỉ trọng thành phần kinh tế ngoài nhà nước giảm 0,3%
  • Tỉ trọng thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 6,2%.

Lớp 9

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Cho bảng số liệu sau: Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế nước ta năm 2000 và 2014. Nêu nhận xét?

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *