Giáo DụcLớp 9

Cho bảng số liệu sau: Hãy vẽ biểu đồ miền thể hiện sự thay đổi cơ cấu dân số thành thị và nông thôn nước ta, giai đoạn 2000 – 2014? Rút ra nhận xét từ biểu đồ đã vẽ?

Cho bảng số liệu sau: Hãy vẽ biểu đồ miền thể hiện sự thay đổi cơ cấu dân số thành thị và nông thôn nước ta, giai đoạn 2000 – 2014? Rút ra nhận xét từ biểu đồ đã vẽ?

2. Cho bảng số liệu sau:

Cơ cấu dân số phân theo thành thị và nông thôn nước ta giai đoạn 2000 – 2014

Năm 2000 2005 2010 2014
Thành thị 24,1 27,1 30,5 33,1
Nông thôn 75,9 72,9 69,5 66,9
  • Hãy vẽ biểu đồ miền thể hiện sự thay đổi cơ cấu dân số thành thị và nông thôn nước ta, giai đoạn 2000 – 2014?
  • Rút ra nhận xét từ biểu đồ đã vẽ?

Lời giải chi tiết:

Bạn đang xem: Cho bảng số liệu sau: Hãy vẽ biểu đồ miền thể hiện sự thay đổi cơ cấu dân số thành thị và nông thôn nước ta, giai đoạn 2000 – 2014? Rút ra nhận xét từ biểu đồ đã vẽ?

Vẽ biểu đồ miền:

Nhận xét:

Cơ cấu dân số thành thị và nông thôn nước ta, giai đoạn 2000 – 2014 có sự thay đổi:

  • Cơ cấu dân số thành thị có xu hướng tăng từ 24,1% tăng lên 33,1%
  • Cơ cấu dân số nông thôn có xu hướng giảm từ 75,9% giảm xuống 66,9%

Lớp 9

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Cho bảng số liệu sau: Hãy vẽ biểu đồ miền thể hiện sự thay đổi cơ cấu dân số thành thị và nông thôn nước ta, giai đoạn 2000 – 2014? Rút ra nhận xét từ biểu đồ đã vẽ?

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *