Giáo DụcLớp 11

Cho bảng số liệu sau: a) Vẽ biểu đồ cơ cấu xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ của Liên bang Nga giai đoạn 2000 – 2020.

Cho bảng số liệu sau: a) Vẽ biểu đồ cơ cấu xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ của Liên bang Nga giai đoạn 2000 – 2020.

Câu 5: Cho bảng số liệu sau:

Bảng 20.2. Trị giá xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của Liên Bang Nga giai đoạn 2000 – 2020

(Đơn vị: tỉ USD)

Bạn đang xem: Cho bảng số liệu sau: a) Vẽ biểu đồ cơ cấu xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ của Liên bang Nga giai đoạn 2000 – 2020.

                  Năm

Trị giá

2000

2010

2015

2020

Xuất khẩu

114,4

444,5

391,4

381,0

Nhập khẩu

62,4

322,4

281,6

304,6

a) Vẽ biểu đồ cơ cấu xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ của Liên bang Nga giai đoạn 2000 – 2020.

b) Nhận xét về hoạt động xuất, nhập khẩu của Liên bang Nga.

Lời giải chi tiết:

♦ Yêu cầu a)

Cho bảng số liệu sau: a) Vẽ biểu đồ cơ cấu xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ của Liên bang Nga giai đoạn 2000 - 2020.

♦ Yêu cầu b) Nhận xét:

– Trị giá xuất khẩu và nhập khẩu của Liên bang Nga trong giai đoạn 2000 – 2020 có sự biến động: trị giá xuất khẩu giảm 9,1%; trị giá nhập khẩu tăng 9,1%

– Xuất khẩu luôn có trị giá cao hơn nhập khẩu.

  • Năm 2000, trị giá xuất khẩu chiếm 64,7% tổng cơ cấu xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của Liên Bang Nga

  • Năm 2010, trị giá xuất khẩu của Liên Bang Nga là 444,5 tỉ USD, trong khi đó trị giá nhập khẩu của Liên Bang Nga là 322,4 tỉ USD

  • Năm 2015, trị giá xuất khẩu của Liên Bang Nga là 391,4 tỉ USD cao hơn trị giá nhập khẩu (281,6 tỉ USD)

  • Năm 2020, trị giá xuất khẩu của Liên Bang Nga là 381 tỉ USD cao hơn trị giá nhập khẩu (304,6 tỉ USD)

– Liên bang Nga là nước xuất siêu.

Lớp 11

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Cho bảng số liệu sau: a) Vẽ biểu đồ cơ cấu xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ của Liên bang Nga giai đoạn 2000 – 2020.

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *