Giáo DụcLớp 12

Cách làm câu số 20, 23, 32 đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa Học năm 2017 Đề số 26

Cách làm câu số 20, 23, 32 đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa Học năm 2017 Đề số 26

Lời giải chi tiết:

Cách làm câu số 20, 23, 32 

Bạn đang xem: Cách làm câu số 20, 23, 32 đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa Học năm 2017 Đề số 26

Câu 20: Chọn C.

 

Câu 23: Chọn B.

– Ta có: mmuối = mkim loại + 35,5nCl- với nCl- = nHCl = 2nH2 = 0,6 mol Þ mmuối = 36,7 (g)

 

Câu 32: Chọn B.

– Vì  nNaOH = nROH và hỗn hợp thu được chứa hai muối của hai axit hữu cơ nên hỗn hợp A chứa 2 este đơn chức, mạch hở có số C liên tiếp nhau. 

– Khi đốt 20,56 gam A, ta có:

+Bảo toàn khối lượng ta có mA + mO2 = mCO2 + mH2O

+Bảo toàn nguyên tố O : 2nA + 2nO2 = 2nCO2 + nH2O

=>nCO2 = 1,04 mol ; nA = 0,2 mol

– Ta có: Số nguyên tử cacbon trung bình của A : n = nCO2/nA = 5,2

=>X: C5HxO2 và Y: C6HyO2

Ta có : nX + nY = 0

Bảo toàn C ta có 5nX + 6nY = 1,04

=>nX = 0,16; nY = 0,04 =>%nX = 80%

Lớp 12

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Cách làm câu số 20, 23, 32 đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa Học năm 2017 Đề số 26

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *