Giáo DụcLớp 12

Cách làm câu số 16, 19, 25 đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa Học năm 2017 Đề số 26

Cách làm câu số 16, 19, 25 đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa Học năm 2017 Đề số 26

Lời giải chi tiết:

Cách làm câu số 16, 19, 25 

Bạn đang xem: Cách làm câu số 16, 19, 25 đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa Học năm 2017 Đề số 26

 

Câu 16: Chọn D.

– Kết tủa của BaSO4:  Ba2+ + SO42- → BaSO4

                          mol:    0,1         0,1    →         0,1

Kết tủa của Cu(OH)2:          H+   +  OH→ H2O                  Cu2+ + 2OH→ Cu(OH)2

                           mol:        0,12 → 0,12                       mol:   0,1      0,08     →     0,04   

– Nung  BaSO4 : 0,1 mol ; Cu(OH)2 : 0,04 mol →  (to) BaSO4: 0,1 mol ; CuO: 0,04 mol mrắn =26,5 (g)

 

Câu 19: Chọn C.

 

Câu 25: Chọn A.

(a) Đúng, Cấu hình Cr (Z=24): [Ar] 3d54s1 Þ Cr nằm ở ô 24, chu kì 4, nhóm VIB.

(b) Sai, CrO là oxit bazơ ; Cr2O3 là oxit lưỡng tính ; CrO3 là oxit axit.

(c) Đúng, Các hợp chất của CrO42- và Cr2O72- số oxi hóa cao nhất của Cr là +6.

(d) Sai, Trong các phản ứng hóa học, hợp chất crom(III) vừa đóng vai trò chất oxi hóa vừa đóng vai trò là chất khử.

(e) Đúng, Phương trình: 2Cr + 3Cl2 → 2CrCl3

Vậy phát biểu đúng là (a), (c), (e) 

Lớp 12

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Cách làm câu số 16, 19, 25 đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa Học năm 2017 Đề số 26

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *