Giáo DụcLớp 4

Các phát biểu dưới đây đúng hoặc sai khi nói về sự trao đổi khí của thực vật với môi trường. Viết đúng hoặc sai vào chỗ (…) và giải thích cho sự lựa chọn đó.

Các phát biểu dưới đây đúng hoặc sai khi nói về sự trao đổi khí của thực vật với môi trường. Viết đúng hoặc sai vào chỗ (…) và giải thích cho sự lựa chọn đó.

Câu 5: Các phát biểu dưới đây đúng hoặc sai khi nói về sự trao đổi khí của thực vật với môi trường. Viết đúng hoặc sai vào chỗ (…) và giải thích cho sự lựa chọn đó.

a) Thực vật chỉ thải ra môi trường khí ô-xi khi có ánh sáng để tiến hành quang hợp.

b) Thực vật thường xuyên thu nhận khí ô-xi và thải ra khí các-bô-nic khi hô hấp.

Bạn đang xem: Các phát biểu dưới đây đúng hoặc sai khi nói về sự trao đổi khí của thực vật với môi trường. Viết đúng hoặc sai vào chỗ (…) và giải thích cho sự lựa chọn đó.

c) Khi có ánh sáng, cây không thu nhận ô-xi mà thải ra ô-xi.

Lời giải chi tiết:

a) Sai vì khi có ánh sáng thực vật mới tiến hành quang hợp và thải ra khí ô-xi.

b) Đúng.

c) Sai vì quá trình hô hấp cũng xảy ra khi có ánh sáng và thu nhận ô-xi.

Lớp 4

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Các phát biểu dưới đây đúng hoặc sai khi nói về sự trao đổi khí của thực vật với môi trường. Viết đúng hoặc sai vào chỗ (…) và giải thích cho sự lựa chọn đó.

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *