Giáo DụcLớp 11

Biểu đồ nào thích hợp nhất để thể hiện GDP và tốc độ tăng trưởng GDP của Nhật Bản giai đoạn 1961 – 2020?

Biểu đồ nào thích hợp nhất để thể hiện GDP và tốc độ tăng trưởng GDP của Nhật Bản giai đoạn 1961 – 2020?

Dựa vào kiến thức đã học và bảng 23, hãy trả lời các câu hỏi từ 1 đến 5

Bảng 23. GDP và tốc độ tăng trưởng GDP của Nhật Bản giai đoạn 1961 – 2020

Năm

Bạn đang xem: Biểu đồ nào thích hợp nhất để thể hiện GDP và tốc độ tăng trưởng GDP của Nhật Bản giai đoạn 1961 – 2020?

1961

1970

1990

2000

2010

2019

2020

GDP (tỉ USD)

53,5

212,6

3132,0

4968,4

5759,1

5123,3

5040,1

Tốc độ tăng trưởng GDP (%)

12,0

2,5

4,8

2,7

4,1

0,3

-4,5

Câu 1: Biểu đồ nào thích hợp nhất để thể hiện GDP và tốc độ tăng trưởng GDP của Nhật Bản giai đoạn 1961 – 2020?

A. Biểu đồ cột.                         

B. Biểu đồ kết hợp cột và đường.

C. Biểu đồ miền.                       

D. Biểu đồ tròn.

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là: B

Biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện GDP và tốc độ tăng trưởng GDP của Nhật Bản giai đoạn 1961 – 2020 là biểu đồ kết hợp cột và đường.

Lớp 11

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Biểu đồ nào thích hợp nhất để thể hiện GDP và tốc độ tăng trưởng GDP của Nhật Bản giai đoạn 1961 – 2020?

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *