Hình ảnh đẹp

Bạn Hà đang viết báo cáo thí nghiệm tìm hiểu ảnh hưởng của nước và chất khoáng đến sự sống và phát triển của cây. Hãy sử dụng các từ/cụm từ: nước, tưới nước, kích thước, chất khoáng, xanh tốt, khô héo còi cọc điền vào chỗ (…) để hoàn thành báo cáo cù

Bạn Hà đang viết báo cáo về thí nghiệm tìm hiểu ảnh hưởng của nước và chất khoáng đến sự sống và phát triển của cây. Hãy sử dụng các từ/cụm từ: nước, tưới nước, kích thước, chất khoáng, xanh tốt, khô héo còi cọc điền vào chỗ (…) để hoàn thành báo cáo cù

Câu 9: Bạn Hà đang viết báo cáo về thí nghiệm tìm hiểu ảnh hưởng của nước và chất khoáng đến sự sống và phát triển của cây. Hãy sử dụng các từ/cụm từ: nước, tưới nước, kích thước, chất khoáng, xanh tốt, khô héo, còi cọc điền vào chỗ (…) để hoàn thành báo cáo cùng bạn Hà (Mỗi từ/ cụm từ có thể dùng nhiều lần).

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM ẢNH HƯỞNG CỦA NƯỚC VÀ CHẤT KHOÁNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY

Mục đích: Tìm hiểu ảnh hưởng của nước và chất khoáng đến sự sống và phát triển của cây.

Bạn đang xem: Bạn Hà đang viết báo cáo thí nghiệm tìm hiểu ảnh hưởng của nước và chất khoáng đến sự sống và phát triển của cây. Hãy sử dụng các từ/cụm từ: nước, tưới nước, kích thước, chất khoáng, xanh tốt, khô héo còi cọc điền vào chỗ (…) để hoàn thành báo cáo cù

Chuẩn bị:

Ba cây con giống nhau về (1)………, phát triển tốt

– Cây 1 và 2 trồng trong chậu đất chứa (2)………..

– Cây 3 trồng trong chậu cát sỏi rửa sạch thiếu (3)…………

Tiến hành: Đặt các chậu cây nơi có ánh sáng: Chậu 1 và 3 tưới nước thường xuyên; chậu 2 không (4)………………. Theo dõi cây phát triển trong 2 tuần.

Kết quả:

– Cây chậu 1: Cây (5)…………, ra hai cặp lá mới.

– Cây chậu 2: Cây (6) ………….và chết.

– Cây chậu 3: Cây (7)………….., lá hơi vàng, ra một cặp lá mới.

Kết luận, giải thích:

– (8)…………. cần cho sự sống và phát triển của cây. Cây thiếu nước lâu ngày sẽ chết.

– Chất khoáng cần cho sự sống và phát triển của cây. Trong điều kiện thiếu (9)…………. cây phát triển chậm, còi cọc.

Lời giải chi tiết:

(1) kích thước

(2) chất khoáng

(3) chất khoáng

(4) tưới nước

(5) xanh tốt

(6) khô héo

(7) còi cọc

(8) nước

(9) chất khoáng

Lớp 4

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Bạn Hà đang viết báo cáo về thí nghiệm tìm hiểu ảnh hưởng của nước và chất khoáng đến sự sống và phát triển của cây. Hãy sử dụng các từ/cụm từ: nước, tưới nước, kích thước, chất khoáng, xanh tốt, khô héo còi cọc điền vào chỗ (…) để hoàn thành báo cáo cù

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Lớp 4

Ban đang xem những hình ảnh đẹp nhất được Trường THPT Chuyên Bắc Giang sưu tầm từ rất nhiều nguồn trên internet. Hy vọng bài viết đã đáp ứng đúng nhu cầu tìm kiếm của bạn về

Đăng bởi: THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Hình ảnh đẹp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close