Giáo DụcXem thêm

Bài tập 2: Điền từ thích hợp vào chỗ trống

Bài tập 2: Điền từ thích hợp vào chỗ trống

Bài tập 2: Điền từ thích hợp vào chỗ trống

  1. You have received my letter, ………… You?
  2. She ………… very angry, was she?
  3. You can’t translate this text without a dictionary, ………… you?
  4. There ………… no class today, …………?
  5. His father plays chess very well, …………?

Lời giải chi tiết:

Bạn đang xem: Bài tập 2: Điền từ thích hợp vào chỗ trống

Bài tập 2: 

  1. You have received my letter, haven’t You?
  2. She wasn’t very angry, was she?
  3. You can’t translate this text without a dictionary, can you?
  4. There is no class today, isn’t there?
  5. His father plays chess very well, doesn’t he?

Xem thêm

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Bài tập 2: Điền từ thích hợp vào chỗ trống

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Xem thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *