Giáo DụcXem thêm

Bài tập 1: Hoàn thành các câu hỏi đuôi sau

Bài tập 1: Hoàn thành các câu hỏi đuôi sau

Bài tập 1: Hoàn thành các câu hỏi đuôi sau

  1. He should stay in bed, ……….. ?
  2. She has been studying English for two years,  ………. ?
  3. There are only twenty – eight days in February,  ………. ?
  4. It’s raining now,  ……….?
  5. You and I talked with the professor,  ………. ?

Lời giải chi tiết:

Bạn đang xem: Bài tập 1: Hoàn thành các câu hỏi đuôi sau

Bài tập 1:

  1. He should stay in bed, shouldn’t he?
  2. She has been studying English for two years, hasn’t she ?
  3. There are only twenty – eight days in February,  aren’t there ?
  4. It’s raining now, isn’t it ?
  5. You and I talked with the professor, didn’t we?

Xem thêm

Nội dung bài học được biên soạn và tổng hợp bởi thầy cô trường Chuyên Bắc Giang. Hy vọng đã giúp các em hiểu và biết cách giải câu hỏi: Bài tập 1: Hoàn thành các câu hỏi đuôi sau

Đăng bởi: Trường THPT Chuyên Bắc Giang

Chuyên mục: Giáo Dục, Xem thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *